Pomoc w razie wypadku

Pomoc w Razie wypadku

REGUŁY ZACHOWANIA PO WYPADKU:

  • po wypadku ważnym jest, żeby wszyscy biorący w nim udział zachowali spokój i opanowanie, tak aby nie spowodować jeszcze większej szkody

  • należy  zabezpieczyć miejsce wypadku, następnie jeżeli jest to konieczne udzielić poszkodowanym pierwszej pomocy i zawiadomić służby ratownicze i/lub policję.

 

PROSZĘ KONIECZNIE ZANOTOWAĆ SOBIE PONIŻSZE INFORMACJE:

  • numery rejestracyjne wszystkich biorących w wypadku pojazdów

  • nazwiska i adresy pozostałych kierowców

  • nazwy firm ubezpieczeniowych i numery  polis  pozostałych kierowców

  • nazwiska i adresy świadków

  • proszę wykonać zdjęcia miejsca wypadku i wszystkich  biorących w nim udział pojazdów

  • proszę sporządzić szkic wypadku